“Müzisyen Yanko” Senkevich özeti Kırılgan, zayıf bir çocuk doğdu, ebelerin komşuları yaşayacağını düşünmedi. Günahlarını affetmesi için annesine bir rahip getirildi ve oğlan vaftiz edildi ve Jan olarak isimlendirildi. Fakat oğlan ölmedi, aksine