Sokrates'in felsefedeki rolü

Sokrates'in ünlü antik Yunan düşünür ve filozofun felsefesindeki başarıları bu makalede özetlenmiştir.

Sokrates ve felsefeye katkısı

İlkçağ felsefesinin gelişiminde, Socrates (MÖ 470/469 - 399) tarafından önemli bir rol oynamıştır. Bütün hayatını bu bilime adadı, ancak ölümünden sonra tek bir iş bırakmadı. Sokrates'in felsefesinin konusu genel olarak ruh, insan bilinci ve yaşamdı. Ayrıca Aristoteles ve Platonik görüşlerin temellerini attı.

Felsefede düşünür, oracles tarafından oluşturulan ilkeler tarafından yönlendirildi:

  • kendini tanı
  • hiçbir erkek güvenilir bir şey bilmez ve sadece gerçek bir bilge bir şey bilmediğini bilir.

Bu ilkeler insanları gerçeği kavramak için bilgilerini genişletmeye teşvik etmeliydi. Modern dilde, ironi ve bilişimin cehaletini tanıma yoluyla kendini bilişe aşina hale getirme yöntemidir.

Sokrates’in dediği gibi, öz-bilgi, yaşam, bilgi ve erdemin bilgi ve ilkelerini aramaktadır. İnsan cehaleti, erdem ve bilginin insanlar tarafından bağımsız 2 farklı madde olarak görülmesi gerçeği ile kendini gösterir. Ayrıca bilginin insan davranışını etkilemediğini düşünüyorlar. Sokrates ilk kez bilgiye dayalı ve cehaletin üstesinden gelmek için etik bir kavramı doğruladı.

Sokrates'in bir başka katkısı da endüktif akıl yürütmenin ve genel tanımların geliştirilmesidir. Endüktif akıl yürütme, bireysel yargıların veya belirli bir çok şeyin analizidir. Şeylerin veya özün doğasını ifade eden kavramların tanımları için tasarlanmıştır. Böylece, Sokrates, genel kavramların felsefede ortaya çıkışının kökeninde durdu.

Düşünür, diyalektik gelişimine büyük katkı yaptı. Başka bir filozof Aristo, Sokrates'ten önce hiç var olmadığına inanıyordu. Diyalektik, çelişkiyi reddetmenin, çelişkiyi yenmenin, çelişkiyi önlemenin doktrinidir. Çaresizlik doktrini ile yakından iç içe geçmiştir.

Böylece, büyük düşünür ve filozof Socrates, doğal felsefi dönemi tamamladı ve Aristoteles ve Platon'un eserlerinde geliştirilen yeni bir felsefi aşamaya başladı.

Umarız bu yazıdan Sokrates'in felsefeye nasıl katkıda bulunduğunu öğrenmişsinizdir.

Yorum ekle

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir *